Họ và tên: TRẦN PHƯƠNG NHI
Số báo danh: 135
Giới thiệu:
Chiều cao: 1m69
Quê quán: Gia Lai
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0