Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HẰNG
Số báo danh: 433
Giới thiệu:
Chiều cao: 1m69
Quê quán: Thái Bình
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0