Họ và tên: PHAN THU TRANG
Số báo danh: 121
Giới thiệu: Chiều cao: 1m70
Quê quán: Ninh Bình
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0