Họ và tên: NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG ANH
Số báo danh: 146
Giới thiệu: Chiều cao: 1m70
Quê quán: Bà Rịa - Vũng Tàu
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0