Họ và tên: PHẠM THÙY TRANG
Số báo danh: 169
Giới thiệu: Chiều cao: 1m70
Quê quán: Hải Phòng
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0