Họ và tên: NGUYỄN NGỌC THANH NGÂN
Số báo danh: 232
Giới thiệu:
Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Chiều cao: 1m71
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0