Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOÀI NGỌC
Số báo danh: 281
Giới thiệu:
Quê quán: Bắc Giang
Chiều cao: 1m72
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0