Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG DUNG
Số báo danh: 382
Giới thiệu:
Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Chiều cao: 1m73
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0