Họ và tên: NGUYỄN THỤC NGÂN
Số báo danh: 256
Giới thiệu:
Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Chiều cao: 1m74
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0