Họ và tên: NGUYỄN THỊ XUÂN TUYỀN
Số báo danh: 503
Giới thiệu:
Chiều cao: 1m66
Quê quán: Gia Lai
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0