Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM CHI
Số báo danh: 142
Giới thiệu:
Chiều cao: 1m67
Quê quán: Bắc Ninh
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0