Họ và tên: VŨ THỊ NGỌC TRÚC
Số báo danh: 335
Giới thiệu:
Chiều cao: 1m68
Quê quán: Bình Dương
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0