Họ và tên: VŨ MINH TRANG
Số báo danh: 457
Giới thiệu:
Chiều cao: 1m68
Quê quán: Thanh Hoá
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0