Họ và tên: PHẠM KHÁNH NHI
Số báo danh: 486
Giới thiệu:
Chiều cao: 1m68
Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0