Họ và tên: NGUYỄN VĨNH HÀ PHƯƠNG
Số báo danh: 175
Giới thiệu:
Chiều cao: 1m69
Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0