Họ và tên: NGUYỄN ĐOÀN HẢI YẾN
Số báo danh: 305
Giới thiệu: Chiều cao: 1m69
Quê quán: Kiên Giang
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0