Họ và tên: NGUYỄN TRẦN VÂN ĐÌNH
Số báo danh: 052
Giới thiệu:
Chiều cao: 1m70
Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0