Họ và tên: PHẠM THỊ HỒNG THẮM
Số báo danh: 005
Giới thiệu: Quê quán: Quảng Ngãi
Chiều cao: 1m72
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0