Họ và tên: PHẠM THỊ ÁNH VƯƠNG
Số báo danh: 072
Giới thiệu:
Quê quán: Bình Thuận
Chiều cao: 1m73
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0