Họ và tên: ĐINH THỊ HOA
Số báo danh: 400
Giới thiệu: Quê quán: Đắk Lắk
Chiều cao: 1m73
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0