Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA
Số báo danh: 369
Giới thiệu: Quê quán: Hải Dương
Chiều cao: 1m74
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0