Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH TRÚC
Số báo danh: 138
Giới thiệu:
Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Chiều cao: 1m76
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0