Họ và tên: HỒ THỊ YẾN NHI
Số báo danh: 392
Giới thiệu: Quê quán: Thừa Thiên Huế
Chiều cao: 1m80
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0